Fill You In maakt gebruik van reeds bestaande en zeer gewaardeerde tools. Zodoende werken wij met Testgorillla.

Gemaakt en gevalideerd door experts

Het begint allemaal met het psychometrisch team van onze partners. Ten eerste gebruiken zij de bewezen en gevestigde principes van de testtheorie om het raamwerk voor de assessments te ontwerpen. Vervolgens ontwikkelen vakdeskundigen op elk gebied de vragen voor deze tests onder begeleiding van ons team, in onderzoekstermen ook wel het operationaliseren van het uitvragen van materiebeheersing. Deze tests worden vervolgens door andere experts beoordeeld om hun nauwkeurigheid en effectiviteit te garanderen.

Betrouwbare tests ondersteund door de wetenschap

Het werk stopt daar niet. De geavanceerde statistische algoritmen van onze partners analyseren belangrijke indicatoren die de assessments voortdurend verifiëren en verbeteren. Die gebruiken metingen zoals Cronbach’s alpha om te helpen de interne consistentie van de vragen in een test te volgen en te bevestigen.

Werksucces voorspellen met gegevens

Met behulp van het UGESP-raamwerk voor werknemersselectie en de vaardigheidsanalyses van het Amerikaanse ministerie van Arbeid verifiëren we de inhoudsvaliditeit (wat een test daadwerkelijk evalueert) van elk van onze tests.

Onze partners verzamelen ook feedback van onze klanten over de prestaties van kandidaten die ze aannemen. Dit helpt de voorspellende validiteit van elke test te bevestigen en stelt onze partners in staat om gegevensgestuurde aanbevelingen te doen over welke tests we moeten gebruiken voor een bepaalde functie.

Beurs voor alle kandidaten

De platforms van onze partners zijn gebouwd en getest volgens de normen van de Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) om onbewuste vooroordelen uit het wervingsproces te verwijderen. Dit betekent dat uw beste kandidaten het hoogst worden gerangschikt, ongeacht geslacht, ras, etniciteit of leeftijd. Zij gebruiken ook periodiek differentiële itemfunctionerende (DIF)-onderzoeken die zijn uitgevoerd op gegevens die zijn verzameld van kandidaten. Dit helpt hen om mogelijke negatieve gevolgen van het wervingsproces voortdurend te verwijderen.