ISO FAQ

Zoek op expertise

Zoek op services

ZOEK OP certificaten

Wat is ISO

ISO, de Internationale Organisatie voor Standaardisatie, fungeert als een cruciale wereldwijde entiteit die verantwoordelijk is voor het creëren en publiceren van internationale normen. Deze normen zijn ontworpen om consistentie, veiligheid en efficiëntie te waarborgen in verschillende industrieën en sectoren, en bieden een universeel kader voor organisaties om uitmuntendheid te bereiken in hun producten, diensten en processen.

Wij zijn ISO/IEC 27001:2022 Information Security Certified!

Uiterste gegevensbeveiliging, privacy en vertrouwelijkheid van uw informatie
We zijn ISO 27001 gecertificeerd, wat onze onwankelbare toewijding vertegenwoordigt om de hoogste beveiligingsnormen te waarborgen, door een systematische aanpak te volgen voor het beheren en beschermen van gevoelige informatie. Het is een bewijs van onze toewijding om uw gegevens te beschermen en het vertrouwen dat u in ons stelt te behouden.

 

Bekijk voor meer informatie: 

Wat betekent ISO-naleving voor jou?

Het kan een lang antwoord zijn indien nodig. ISO-naleving, met name ISO/IEC 27001:2022 Informatiebeveiligingscertificering, getuigt van de toewijding van Fill You In aan robuuste maatregelen voor informatiebeveiliging. Deze certificering geeft aan dat er een systematische en strategische aanpak is voor het beheren en beschermen van gevoelige informatie, wat vertrouwen bij klanten opwekt met betrekking tot gegevensbescherming.

 

ISO/IEC 27001:2022 certificering:

  • Toont naleving van strenge normen voor informatiebeveiliging aan.
  • Valideert de oprichting van een systematisch kader voor het beheren van gevoelige informatie.

Risicovermindering en vertrouwen opbouwen:

  • Vermindert aanzienlijk het risico op gegevensinbreuken, wat het vertrouwen in de samenwerking bevordert.
  • Dient als tastbaar bewijs van de hoogste beveiligingsnormen en een toewijding aan het vertrouwen van de klant.

Wij zijn ISO/IEC 27001:2022 Information Security Certified!

Uiterste gegevensbeveiliging, privacy en vertrouwelijkheid van uw informatie

We zijn ISO 27001 gecertificeerd, wat onze onwankelbare toewijding vertegenwoordigt om de hoogste beveiligingsnormen te waarborgen, door een systematische aanpak te volgen voor het beheren en beschermen van gevoelige informatie. Het is een bewijs van onze toewijding om uw gegevens te beschermen en het vertrouwen dat u in ons stelt te behouden.

 

Bekijk voor meer informatie: 

Waarom is ISO-naleving belangrijk voor de bescherming en beveiliging van klantgegevens?

ISO-conformiteit is enorm belangrijk om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van klantgegevens te garanderen. Door ISO-normen na te leven, in het bijzonder ISO/IEC 27001:2022, toont Fill You In een robuuste toewijding aan het beschermen van gevoelige informatie en het minimaliseren van beveiligingsrisico’s, waardoor een omgeving van vertrouwen met haar klanten wordt bevorderd.
Vertrouwelijkheid en integriteit:Garandeert de vertrouwelijkheid en integriteit van klantgegevens door de implementatie van strenge beveiligingsmaatregelen.
Beperkt het risico op onbevoegde toegang, inbreuken op gegevens en aantasting van de integriteit van gegevens.
Vertrouwen en partnerschap:Zorgt voor vertrouwen in het partnerschap tussen Fill You In en haar klanten.
Geeft blijk van een standvastige toewijding aan het handhaven van de hoogste beveiligingsnormen, waardoor een basis wordt gelegd voor een veilig en duurzaam partnerschap.

Wij zijn ISO/IEC 27001:2022 Information Security Certified!

Uiterste gegevensbeveiliging, privacy en vertrouwelijkheid van uw informatie
We zijn ISO 27001 gecertificeerd, wat onze onwankelbare toewijding vertegenwoordigt om de hoogste beveiligingsnormen te waarborgen, door een systematische aanpak te volgen voor het beheren en beschermen van gevoelige informatie. Het is een bewijs van onze toewijding om uw gegevens te beschermen en het vertrouwen dat u in ons stelt te behouden.

 

Bekijk voor meer informatie: 

Hoe stemt Fill You In zich af op ISO-normen om de beveiliging van gegevens te waarborgen?

Fill You In sluit naadloos aan op ISO-normen, met name ISO/IEC 27001:2022, door een holistische set informatiebeveiligingspraktijken te gebruiken. Deze praktijken omvatten veilige ontwikkeling, toegangscontrole, risicobeoordeling en een niet aflatende toewijding aan voortdurende verbetering.
Veilige ontwikkelingspraktijken:Nadruk op ethische en veilige codeerpraktijken, zodat de code bestand is tegen potentiële beveiligingsrisico’s.
Integratie van beveiligingsoverwegingen vanaf het begin van ontwikkelingsprocessen.
Maatregelen voor toegangscontrole:Implementatie van robuuste toegangscontrolemaatregelen om de toegang tot gegevens te beperken tot bevoegd personeel.
Bescherming tegen ongeautoriseerde of ongepaste toegang tot gevoelige gegevens.
Risicobeoordeling en -beperking:
Proactieve identificatie en beheer van potentiële risico’s om klanten gemoedsrust te bieden.
Een proactieve aanpak om beveiligingsproblemen aan te pakken en te zorgen voor voortdurende verbetering.

Wij zijn ISO/IEC 27001:2022 Information Security Certified!

Uiterste gegevensbeveiliging, privacy en vertrouwelijkheid van uw informatie
We zijn ISO 27001 gecertificeerd, wat onze onwankelbare toewijding vertegenwoordigt om de hoogste beveiligingsnormen te waarborgen, door een systematische aanpak te volgen voor het beheren en beschermen van gevoelige informatie. Het is een bewijs van onze toewijding om uw gegevens te beschermen en het vertrouwen dat u in ons stelt te behouden.

 

Bekijk voor meer informatie:

Traint u uw ontwikkelaars op het gebied van gegevensbeveiliging?

Uiteraard investeert Fill You In uitgebreid in uitgebreide trainings- en ontwikkelingsprogramma’s voor haar ontwikkelaars. Dit strategische initiatief is erop gericht ontwikkelaars uit te rusten met de vereiste kennis en vaardigheden op het gebied van gegevensbeveiliging, privacybescherming en naleving van relevante normen en voorschriften.
Voortdurend leren en verbeteren:Nadruk op het belang van doorlopend leren en ontwikkelen op het gebied van gegevensbeveiliging.
Ervoor zorgen dat ontwikkelaars op de hoogte blijven van de nieuwste best practices op het gebied van beveiliging en industrienormen door middel van initiatieven op het gebied van continu leren.
Kennisoverdracht:Vergemakkelijken van kennisoverdracht over gegevensbeveiligingspraktijken binnen de organisatie.
Stimuleren van een cultuur van voortdurende verbetering en een verhoogd bewustzijn met betrekking tot gegevensbeveiliging.

Wij zijn ISO/IEC 27001:2022 Information Security Certified!

Uiterste gegevensbeveiliging, privacy en vertrouwelijkheid van uw informatie
We zijn ISO 27001 gecertificeerd, wat onze onwankelbare toewijding vertegenwoordigt om de hoogste beveiligingsnormen te waarborgen, door een systematische aanpak te volgen voor het beheren en beschermen van gevoelige informatie. Het is een bewijs van onze toewijding om uw gegevens te beschermen en het vertrouwen dat u in ons stelt te behouden.

 

Bekijk voor meer informatie: